Posts

Khai trương Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi 1

Khai trương Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi

Cùng với sự ra đời và hoạt động của một…
TTTM Indochina Plaza Hà Nội: Đã phủ kín 80% diện tích 2

TTTM Indochina Plaza Hà Nội: Đã phủ kín 80% diện tích

Ngày 14/9/2013 đánh dấu 1 năm Trung tâm thương mại…
Indochina Plaza Hanoi định vị bằng sự khác biệt 3

Indochina Plaza Hanoi định vị bằng sự khác biệt

Ngày 14/9, Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi,…