TTTM Indochina Plaza Hà Nội: Đã phủ kín 80% diện tích

Ngày 14/9/2013 đánh dấu 1 năm Trung tâm thương mại…

Indochina Plaza Hanoi định vị bằng sự khác biệt

Ngày 14/9, Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi,…